Từ điển online của bab.la - cộng đồng yêu ngôn ngữ

Tra cứu từ điển để tìm các cặp từ ngữ được dịch giữa nhiều thứ tiếng và vui học ngoại ngữ cùng các bài học từ vựng, trò chơi và đố vui miễn phí.

Global rank: 137,938 Rank in Việt Nam: 1,069

Ip address: 85.25.30.175 Top domains

Tạo website bán hàng, website giới thiệu công ty, website kinh doanh dịch vụ cực nhanh và tiện lợi!

MIỄN PHÍ

Vào tạo website

Domain infomation babla.vn
babla.vn created at 26-09-2012 and expiration date 26-09-2019. Registrar by Công ty Cổ phần DOT VN INC. Name server: tim.ns.cloudflare.com and zoe.ns.cloudflare.com .
Header infomation for babla.vn
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 14 Apr 2019 07:30:12 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN, SAMEORIGIN, SAMEORIGIN
Location: http://www.babla.vn/
Content-Length: 228
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.0 301 Moved Permanently
Location: https://www.babla.vn/
Server: BigIP
Connection: close
Content-Length: 0
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 14 Apr 2019 07:30:14 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN, SAMEORIGIN, SAMEORIGIN
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Pragma: no-cache
Cache-Control: post-check=0,pre-check=0
Last-Modified: Sun, 14 Apr 2019 07:30:14 GMT
Content-Language: vi
P3P: CP="CAO DSP CURa ADMa DEVa TAIa OUR BUS IND UNI COM NAV INT"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="id"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="zh-Hans"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="cs"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="da"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="de"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="el"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="en"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="es"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="fr"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="it"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="ja"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="ko"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="hu"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="nl"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="no"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="pl"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="pt"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="ro"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="ru"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="fi"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="sv"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="th"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="tr"
Link: ; rel="alternate"; hreflang="vi"
Vary: Accept-Encoding
Set-Cookie: PHPSESSID=v72us2hma6njes98p7ka8j6rj7; path=/; domain=.babla.vn; HttpOnly;HttpOnly
Set-Cookie: languages=vi.cnen.cn.en.0..; expires=Tue, 23-Jul-2019 07:30:14 GMT; Max-Age=8640000; path=/; domain=.babla.vn;HttpOnly
Connection: close
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Host Type Class TTL Extra
babla.vn A IN 300 ip: 85.25.30.175
babla.vn NS IN 86400 Target: tim.ns.cloudflare.com
babla.vn NS IN 86400 Target: zoe.ns.cloudflare.com
babla.vn SOA IN 3600
babla.vn MX IN 3600 Target: mail02.dd24.net
Site relate for babla.vn
Cung Cấp © 2020