Elecom.vn

Check domain elecom.vn and view domain information

Updated at: 07/04/2021


Ranking in the world:

5,013,656

Views 221

Title CÔNG TY TNHH ELECOM - THIẾT BỊ ĐIỆN UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Description Công ty TNHH ELECOM là đơn vị uy tín trong lĩnh vực: cung cấp tủ điện trung thế RMU, tủ trung thế ABB, thiết bị điện ABB, tủ điện hạ thế, trạm biến áp, thang máng cáp và vật tư thiết bị cho các nhà th...
Keywords N/A
Image https://www.elecom.vn/themes/elecom2018/assets/images/bg-1.jpg
Ip address is N/A
https support There is support

Domain information

 • Domain: elecom.vn
 • Registration date: 06-10-2009
 • Expiration date: 06-10-2021
 • Registrar name: Công ty TNHH PA Việt Nam
 • Registrant name: Công ty TNHH Tascom Việt Nam
 • Name servers: ns1.dotvndns.vn ns2.dotvndns.vn nsbak.dotvndns.com
 • Header information

  • HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  • Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
  • Date: Wed, 07 Apr 2021 09:19:01 GMT
  • Content-Type: text/html
  • Content-Length: 194
  • Connection: close
  • Location: https://www.elecom.vn/
  • HTTP/1.1 200 OK
  • Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
  • Content-Type: text/html; charset=UTF-8
  • Connection: close
  • Cache-Control: private, must-revalidate
  • Date: Wed, 07 Apr 2021 09:19:01 GMT
  • pragma: no-cache
  • expires: -1
  • Set-Cookie: october_session=eyJpdiI6ImNDWlJuQytoSmdhTCtoUnU4OFRCVmc9PSIsInZhbHVlIjoiMTBcL21xaGRQR3o2ZlgxdkdqSkphcE1mNE0yZ3BmRW1HYlhtbmZIV3ZZRllyeE5qYjBrVkF3cVJSMTYrSGxFRmNFK3YwRUVJZ1hZbld3TkNZbTVIdUxnPT0iLCJtYWMiOiIyMDUyNTUzODdmMTc0YzNhMzEwNThjM2Q3MWMzNTRlODU3ZWFiYWFmODE2OGNmZDFiYTlkYTBiMTVlYWQ0YmJmIn0%3D; expires=Wed, 07-Apr-2021 11:19:01 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
  • X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  • X-XSS-Protection: 1; mode=block
  • X-Content-Type-Options: nosniff

  Domain information more

  {
  "domainName": "elecom.vn",
  "existed": true,
  "issuedDate": {
  "year": 2009,
  "month": 10,
  "day": 6,
  "timezone": 420,
  "hour": 0,
  "minute": 0,
  "second": 0
  },
  "expiredDate": {
  "year": 2021,
  "month": 10,
  "day": 6,
  "timezone": 420,
  "hour": 0,
  "minute": 0,
  "second": 0
  },
  "registrarName": "Công ty TNHH PA Việt Nam",
  "registrantName": "Công ty TNHH Tascom Việt Nam",
  "status": [
  "clientTransferProhibited"
  ],
  "nameServer": [
  {
  "name": "ns1.dotvndns.vn"
  },
  {
  "name": "ns2.dotvndns.vn"
  },
  {
  "name": "nsbak.dotvndns.com"
  }
  ],
  "dnssec": "unsigned"
  }