Keylabprt.com.vn

Check domain keylabprt.com.vn and view domain information

Updated at: 18/10/2021


Views 4

Title KEYLAB PRT
Description KEYLAB PRT Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, Phòng thí nghiệp trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu, AVOCARE, Dung môi sinh học, Nhôm hoạt tính, Phân bón, phụ gia ng...
Keywords KEYLAB PRT Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, Phòng thí nghiệp trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu, AVOCARE, Dung môi sinh học, Nhôm hoạt tính, Phân bón, phụ gia ng...
Image N/A
Ip address is N/A
https support Not support

Domain information

 • Domain: keylabprt.com.vn
 • Registration date: 08-09-2016
 • Expiration date: 08-09-2022
 • Registrar name: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa
 • Registrant name: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu
 • Name servers: ns1.zonedns.vn ns2.zonedns.vn ns3.zonedns.vn ns4.zonedns.vn
 • Header information

  • HTTP/1.1 200 OK
  • Cache-Control: private
  • Content-Type: text/html; charset=utf-8
  • Server: Microsoft-IIS/8.5
  • Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=rgvcvf3iavrspfgzttwrsmcq; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
  • X-AspNet-Version: 4.0.30319
  • Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=rgvcvf3iavrspfgzttwrsmcq; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
  • Set-Cookie: CurrentLanguage=vi-VN; expires=Mon, 18-Apr-2022 07:13:56 GMT; path=/
  • X-Powered-By: ASP.NET
  • Date: Mon, 18 Oct 2021 07:13:55 GMT
  • Connection: close
  • Content-Length: 44658

  Domain information more

  {
  "domainName": "keylabprt.com.vn",
  "existed": true,
  "issuedDate": {
  "year": 2016,
  "month": 9,
  "day": 8,
  "timezone": 420,
  "hour": 0,
  "minute": 0,
  "second": 0
  },
  "expiredDate": {
  "year": 2022,
  "month": 9,
  "day": 8,
  "timezone": 420,
  "hour": 0,
  "minute": 0,
  "second": 0
  },
  "registrarName": "Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa",
  "registrantName": "Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu",
  "status": [
  "clientTransferProhibited"
  ],
  "nameServer": [
  {
  "name": "ns1.zonedns.vn"
  },
  {
  "name": "ns2.zonedns.vn"
  },
  {
  "name": "ns3.zonedns.vn"
  },
  {
  "name": "ns4.zonedns.vn"
  }
  ],
  "dnssec": "unsigned"
  }
  Recently analyzed domains