Pachaiphong.vn

Check domain pachaiphong.vn and view domain information

Updated at: 04/07/2022


Ranking in the world:

1,916,675

Ranking in the country: Việt Nam

20,144

Views 34

Title Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng
Description Thành lập Trung tâmPhòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế. Trungtâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân,có con dấu và trụ sở riêng, được mở tài khoản...
Keywords N/A
Image https://pachaiphong.vn/wp-content/uploads/2022/04/pachaiphongvn.jpg
Ip address is N/A
https support Not support

Domain information

 • Domain: pachaiphong.vn
 • Registration date: 14-09-2021
 • Expiration date: 14-09-2022
 • Registrar name: Công ty TNHH Phần mềm iNET
 • Registrant name: Nguyễn Bá Toàn
 • Name servers: dawn.ns.cloudflare.com roan.ns.cloudflare.com
 • Domain information more

  {
  "domainName": "pachaiphong.vn",
  "existed": true,
  "issuedDate": {
  "year": 2021,
  "month": 9,
  "day": 14,
  "timezone": 420,
  "hour": 4,
  "minute": 9,
  "second": 51
  },
  "expiredDate": {
  "year": 2022,
  "month": 9,
  "day": 14,
  "timezone": 420,
  "hour": 4,
  "minute": 9,
  "second": 51
  },
  "registrarName": "Công ty TNHH Phần mềm iNET",
  "registrantName": "Nguyễn Bá Toàn",
  "status": [
  "clientTransferProhibited"
  ],
  "nameServer": [
  {
  "name": "dawn.ns.cloudflare.com"
  },
  {
  "name": "roan.ns.cloudflare.com"
  }
  ],
  "dnssec": "unsigned"
  }