T4ghaiphong.org.vn

Check domain t4ghaiphong.org.vn and view domain information

Updated at: 04/07/2022


Views 28

Title Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Hải Phòng
Description N/A
Keywords N/A
Image N/A
Ip address is N/A
https support Not support

Domain information

 • Domain: t4ghaiphong.org.vn
 • Registration date: 14-08-2021
 • Expiration date: 14-08-2022
 • Registrar name: Công ty TNHH Phần mềm iNET
 • Registrant name: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH DƯƠNG HÙNG
 • Name servers: graham.ns.cloudflare.com nora.ns.cloudflare.com
 • Domain information more

  {
  "domainName": "t4ghaiphong.org.vn",
  "existed": true,
  "issuedDate": {
  "year": 2021,
  "month": 8,
  "day": 14,
  "timezone": 420,
  "hour": 10,
  "minute": 48,
  "second": 23
  },
  "expiredDate": {
  "year": 2022,
  "month": 8,
  "day": 14,
  "timezone": 420,
  "hour": 10,
  "minute": 48,
  "second": 23
  },
  "registrarName": "Công ty TNHH Phần mềm iNET",
  "registrantName": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH DƯƠNG HÙNG",
  "status": [
  "clientTransferProhibited"
  ],
  "nameServer": [
  {
  "name": "graham.ns.cloudflare.com"
  },
  {
  "name": "nora.ns.cloudflare.com"
  }
  ],
  "dnssec": "unsigned"
  }