Địa chỉ ip: 1.170.128.135

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS3462 Data Communication Business Group

Dãy ip ở thành phố: Yunlin

Quốc gia: Taiwan

Mã quốc gia: TW

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chunghwa Telecom Co., Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Chunghwa Telecom Co. Ltd.

Khu vực: YUN

Vĩ độ trên bản đồ: 23.7113

Kinh độ trên bản đồ: 120.3897

Múi giờ (timezone): Asia/Taipei

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Taiwan
Ip mới cập nhật