Địa chỉ ip: 1.200.242.237

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS24157 Taiwan Star Telecom Corporation Limited.(Former Vibo Telecom Inc.)

Dãy ip ở thành phố: New Taipei

Quốc gia: Taiwan

Mã quốc gia: TW

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VIBO

Công ty cung cấp dịch vụ: Vibo Telecom Inc.

Khu vực: NWT

Vĩ độ trên bản đồ: 24.9466

Kinh độ trên bản đồ: 121.586

Múi giờ (timezone): Asia/Taipei

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia Taiwan
Ip mới cập nhật