Địa chỉ ip: 1.237.188.178

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9318 SK Broadband Co Ltd

Dãy ip ở thành phố: Gwangju

Quốc gia: South Korea

Mã quốc gia: KR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): SK Broadband Co Ltd

Công ty cung cấp dịch vụ: SKBroadband Co. Inc

Khu vực: 41

Vĩ độ trên bản đồ: 37.4103

Kinh độ trên bản đồ: 127.2632

Múi giờ (timezone): Asia/Seoul

Ngày được tạo: 24/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 24/06/2022

Ip cùng quốc gia South Korea
Ip mới cập nhật