Địa chỉ ip: 1.54.201.122

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS18403 FPT Telecom Company

Dãy ip ở thành phố: Bac Giang

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): FPT Telecom Company

Công ty cung cấp dịch vụ: FPTDYNAMICIP

Khu vực: 54

Vĩ độ trên bản đồ: 21.2749

Kinh độ trên bản đồ: 106.1933

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 25/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 25/05/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật