Địa chỉ ip: 102.129.138.87

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS147176 NZ Network Enterprise Co., Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Bangkok

Quốc gia: Thailand

Mã quốc gia: TH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Digital Energy Technologies

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 10

Vĩ độ trên bản đồ: 13.8054

Kinh độ trên bản đồ: 100.6751

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Thailand
Ip mới cập nhật