Địa chỉ ip: 102.252.68.54

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS37457 Telkom SA Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Pretoria

Quốc gia: South Africa

Mã quốc gia: ZA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Telkom SA Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Telkom SA Limited

Khu vực: GP

Vĩ độ trên bản đồ: -25.7599

Kinh độ trên bản đồ: 28.2604

Múi giờ (timezone): Africa/Johannesburg

Ngày được tạo: 07/09/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 07/09/2021

Ip cùng quốc gia South Africa
Ip mới cập nhật