Địa chỉ ip: 102.37.148.60

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: Johannesburg

Quốc gia: South Africa

Mã quốc gia: ZA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (southafricanorth)

Khu vực: GP

Vĩ độ trên bản đồ: -26.20229

Kinh độ trên bản đồ: 28.034195

Múi giờ (timezone): Africa/Johannesburg

Ngày được tạo: 28/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 28/11/2022

Ip cùng quốc gia South Africa
Ip mới cập nhật