Địa chỉ ip: 102.91.5.204

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS29465 MTN NIGERIA Communication limited

Dãy ip ở thành phố: Kano

Quốc gia: Nigeria

Mã quốc gia: NG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): MTNN-ABUJA-REGION

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: KN

Vĩ độ trên bản đồ: 11.9924

Kinh độ trên bản đồ: 8.5173

Múi giờ (timezone): Africa/Lagos

Ngày được tạo: 09/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 09/12/2021

Ip cùng quốc gia Nigeria
Ip mới cập nhật