Địa chỉ ip: 103.102.142.184

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS136854 PT. PALAPA RING BARAT

Dãy ip ở thành phố: Jakarta

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. PALAPA RING BARAT

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JK

Vĩ độ trên bản đồ: -6.20312

Kinh độ trên bản đồ: 106.845

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 15/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 15/10/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật