Địa chỉ ip: 103.134.3.62

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS138590 Prime Networks

Dãy ip ở thành phố: Layyah

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Prime Networks

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: PB

Vĩ độ trên bản đồ: 30.9136

Kinh độ trên bản đồ: 70.6946

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật