Địa chỉ ip: 103.149.12.245

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): DTEKO Vietnam Technology Company Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: DTEKO

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.07

Kinh độ trên bản đồ: 105.81

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 19/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 19/03/2023

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật