Địa chỉ ip: 103.205.97.10

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS63731 TIEN PHAT TECHNOLOGY CORPORATION

Dãy ip ở thành phố: Quận Ba

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Tien Phat Technology Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: TPTECO

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.7749

Kinh độ trên bản đồ: 106.686

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 09/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 09/12/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật