Địa chỉ ip: 103.72.143.133

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS136302 Airtech Internet Solutions Pvt. Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Mohali

Quốc gia: India

Mã quốc gia: IN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Giga Telecom Pvt Ltd

Công ty cung cấp dịch vụ: Giga Telecom Pvt Ltd

Khu vực: PB

Vĩ độ trên bản đồ: 30.674

Kinh độ trên bản đồ: 76.7249

Múi giờ (timezone): Asia/Kolkata

Ngày được tạo: 24/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 24/01/2023

Ip cùng quốc gia India
Ip mới cập nhật