Địa chỉ ip: 104.248.146.130

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS14061 DigitalOcean, LLC

Dãy ip ở thành phố: Singapore

Quốc gia: Singapore

Mã quốc gia: SG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): DigitalOcean, LLC

Công ty cung cấp dịch vụ: DigitalOcean, LLC

Khu vực: 05

Vĩ độ trên bản đồ: 1.32123

Kinh độ trên bản đồ: 103.695

Múi giờ (timezone): Asia/Singapore

Ngày được tạo: 15/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 15/12/2022

Ip cùng quốc gia Singapore
Ip mới cập nhật