Địa chỉ ip: 105.113.36.213

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS36873 Airtel Networks Limited

Dãy ip ở thành phố: Enugu

Quốc gia: Nigeria

Mã quốc gia: NG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Airtel Networks Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Airtel Networks Limited

Khu vực: EN

Vĩ độ trên bản đồ: 6.44

Kinh độ trên bản đồ: 7.4922

Múi giờ (timezone): Africa/Lagos

Ngày được tạo: 23/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 23/03/2023

Ip cùng quốc gia Nigeria
Ip mới cập nhật