Địa chỉ ip: 106.121.139.69

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4847 China Networks Inter-Exchange

Dãy ip ở thành phố: Fengtai

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Networks Inter-Exchange

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet BJ

Khu vực: BJ

Vĩ độ trên bản đồ: 39.8476

Kinh độ trên bản đồ: 116.2723

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 03/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 03/12/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật