Địa chỉ ip: 106.4.250.139

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Dunhou

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet JX

Khu vực: JX

Vĩ độ trên bản đồ: 27.0875

Kinh độ trên bản đồ: 114.904

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật