Địa chỉ ip: 109.252.55.12

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS25513 PJSC Moscow city telephone network

Dãy ip ở thành phố: Moscow

Quốc gia: Russia

Mã quốc gia: RU

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Moscow Local Telephone Network (OAO MGTS)

Công ty cung cấp dịch vụ: OAO Mgts)

Khu vực: MOW

Vĩ độ trên bản đồ: 55.7483

Kinh độ trên bản đồ: 37.6171

Múi giờ (timezone): Europe/Moscow

Ngày được tạo: 09/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 09/12/2022

Ip cùng quốc gia Russia
Ip mới cập nhật