Địa chỉ ip: 109.254.93.105

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS20590 Donbass Electronic Communications Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Donetsk

Quốc gia: Ukraine

Mã quốc gia: UA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Donbass Electronic Communications Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Donbass Electronic Communications Ltd

Khu vực: 14

Vĩ độ trên bản đồ: 48.0243

Kinh độ trên bản đồ: 37.8115

Múi giờ (timezone): Europe/Kyiv

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Ukraine
Ip mới cập nhật