Địa chỉ ip: 111.25.199.59

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS134810 China Mobile Group JiLin communications corporation

Dãy ip ở thành phố: Jilin City

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Mobile communications corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: China Mobile

Khu vực: JL

Vĩ độ trên bản đồ: 43.8379

Kinh độ trên bản đồ: 126.55

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 09/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 09/12/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật