Địa chỉ ip: 112.215.235.102

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS24203 PT XL Axiata

Dãy ip ở thành phố: Jakarta

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): XL-AXIATA Tbk GSM

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JK

Vĩ độ trên bản đồ: -6.1741

Kinh độ trên bản đồ: 106.8296

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 08/11/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 08/11/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật