Địa chỉ ip: 112.215.245.217

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS24203 PT XL Axiata

Dãy ip ở thành phố: Jakarta

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): XL-AXIATA Tbk GSM

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JK

Vĩ độ trên bản đồ: -6.22635

Kinh độ trên bản đồ: 106.832

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 28/07/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 28/07/2021

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật