Địa chỉ ip: 112.50.52.168

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Ningde

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Mobile

Công ty cung cấp dịch vụ: China Mobile Communications Corporation

Khu vực: FJ

Vĩ độ trên bản đồ: 26.6564

Kinh độ trên bản đồ: 119.5239

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 22/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 22/09/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật