Địa chỉ ip: 113.170.131.180

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Tay Ninh

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VietNam Post and Telecom Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: 37

Vĩ độ trên bản đồ: 11.2998

Kinh độ trên bản đồ: 106.0978

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 22/09/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 22/09/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật