Địa chỉ ip: 113.172.252.58

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VietNam Post and Telecom Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8142

Kinh độ trên bản đồ: 106.6438

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 07/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 07/10/2020

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật