Địa chỉ ip: 113.182.126.81

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Long Xuyen

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VNPT-VNNIC

Công ty cung cấp dịch vụ: VietNam Post and Telecom Corporation

Khu vực: 44

Vĩ độ trên bản đồ: 10.3841

Kinh độ trên bản đồ: 105.4386

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 16/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 16/05/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật