Địa chỉ ip: 113.22.144.161

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS18403 FPT Telecom Company

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): FPT Telecom Company

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Internet Network Information Center

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8326

Kinh độ trên bản đồ: 106.6581

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 07/10/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 07/10/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật