Địa chỉ ip: 114.122.228.2

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS23693 PT. Telekomunikasi Selular

Dãy ip ở thành phố: Balikpapan

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Telekomunikasi Selular Indonesia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: KI

Vĩ độ trên bản đồ: -1.261

Kinh độ trên bản đồ: 116.8105

Múi giờ (timezone): Asia/Makassar

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật