Địa chỉ ip: 114.125.100.65

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS23693 PT. Telekomunikasi Selular

Dãy ip ở thành phố: Surabaya

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Telekomunikasi Selular Indonesia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JI

Vĩ độ trên bản đồ: -7.2484

Kinh độ trên bản đồ: 112.7419

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 29/09/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 29/09/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật