Địa chỉ ip: 114.125.233.237

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS23693 PT. Telekomunikasi Selular

Dãy ip ở thành phố: Palembang

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Telekomunikasi Selular Indonesia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: SS

Vĩ độ trên bản đồ: -2.9702

Kinh độ trên bản đồ: 104.747

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 05/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 05/10/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật