Địa chỉ ip: 114.142.170.59

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45727 Hutchison CP Telecommunications, PT

Dãy ip ở thành phố: Yogyakarta

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT Hutchison 3 Indonesia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: YO

Vĩ độ trên bản đồ: -7.8035

Kinh độ trên bản đồ: 110.3646

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 27/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 27/10/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật