Địa chỉ ip: 114.237.154.92

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Shanghai

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet JS

Khu vực: SH

Vĩ độ trên bản đồ: 31.0442

Kinh độ trên bản đồ: 121.4054

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 23/11/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 23/11/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật