Địa chỉ ip: 115.186.157.147

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS23674 Nayatel (Pvt) Ltd

Dãy ip ở thành phố: Islamabad

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Nayatel (Pvt) Ltd

Công ty cung cấp dịch vụ: Nayatel

Khu vực: IS

Vĩ độ trên bản đồ: 33.7233

Kinh độ trên bản đồ: 73.0435

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 30/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 30/12/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật