Địa chỉ ip: 115.72.180.2

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VIETELmetro

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8326

Kinh độ trên bản đồ: 106.6581

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 21/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 21/05/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật