Địa chỉ ip: 116.110.89.172

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS24086 Viettel Corporation

Dãy ip ở thành phố: Da Nang

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Viettel Group

Khu vực: DN

Vĩ độ trên bản đồ: 16.0685

Kinh độ trên bản đồ: 108.2215

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 17/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 17/06/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật