Địa chỉ ip: 116.116.80.64

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Xicheng District

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): CNC Group CHINA169 Neimeng Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: BJ

Vĩ độ trên bản đồ: 39.9175

Kinh độ trên bản đồ: 116.362

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 08/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật