Địa chỉ ip: 116.20.63.42

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Foshan

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet GD

Khu vực: GD

Vĩ độ trên bản đồ: 23.0261

Kinh độ trên bản đồ: 113.1371

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 19/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 19/01/2023

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật