Địa chỉ ip: 116.26.156.54

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS140308 CHINATELECOM Guangdong province Zhuhai 5G network

Dãy ip ở thành phố: Shantou

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Telecom

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet GD

Khu vực: GD

Vĩ độ trên bản đồ: 23.4486

Kinh độ trên bản đồ: 116.0908

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 20/09/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 20/09/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật