Địa chỉ ip: 116.96.44.173

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Viettel Group

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0313

Kinh độ trên bản đồ: 105.8516

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật