Địa chỉ ip: 116.97.52.136

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Dien Ban

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Viettel Group

Khu vực: 27

Vĩ độ trên bản đồ: 15.8869

Kinh độ trên bản đồ: 108.2531

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 13/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 13/05/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật