Địa chỉ ip: 117.18.228.185

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS136255 Telecom International Myanmar Co., Ltd

Dãy ip ở thành phố: Yangon

Quốc gia: Myanmar

Mã quốc gia: MM

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Telecom International Myanmar Company Limited

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 06

Vĩ độ trên bản đồ: 16.7854

Kinh độ trên bản đồ: 96.151

Múi giờ (timezone): Asia/Yangon

Ngày được tạo: 20/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 20/10/2021

Ip cùng quốc gia Myanmar
Ip mới cập nhật