Địa chỉ ip: 117.30.83.192

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Xiamen

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet FJ

Khu vực: FJ

Vĩ độ trên bản đồ: 24.4798

Kinh độ trên bản đồ: 118.0819

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 07/10/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 07/10/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật