Địa chỉ ip: 117.93.166.140

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Qinnan

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet JS

Khu vực: JS

Vĩ độ trên bản đồ: 33.1402

Kinh độ trên bản đồ: 119.789

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 30/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 30/01/2023

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật