Địa chỉ ip: 119.114.157.136

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Shenyang

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): CNC Group CHINA169 Liaoning Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: LN

Vĩ độ trên bản đồ: 41.7806

Kinh độ trên bản đồ: 123.4314

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 18/05/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 18/05/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật