Địa chỉ ip: 119.155.233.68

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited

Dãy ip ở thành phố: Multan

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Pakistan Telecommuication company limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Pakistan Telecommuication company limited

Khu vực: PB

Vĩ độ trên bản đồ: 30.2216

Kinh độ trên bản đồ: 71.4702

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật